بلاگ

انتشار نخستین ورژن از ربات ناظم گروه

انتشار نخستین ورژن از ربات ناظم گروه

پس از ماه ها برنامه ریزی و کدنویسی ، سیستم جامع مدیریت گروه های تلگرامی با نام ربات ناظم گروه نسخه ی 3.2 منتشر شد.