آموزش ویدیویی

آموزشهای ویدیویی کار با ربات ناظم و پنل مدیریت گروه

آموزش ویدیویی اد کردن ربات ناظم تلگرام در گروه و ایجاد دسترسی ادمین

آموزش ویدیویی تنظیمات ربات ناظم گروه

آموزش ویدیویی دستورات ربات ناظم گروه تلگرام

به هزاران مشترک ربات ناظم بپیوندید
ومدیریت گروه خود را به ما بسپارید

رصد خودکار و 24 ساعته ی گروهای تلگرامی با بیش از 100 ربات ناظم بر روی سرورهای قدرتمند از کشور آلمان
کوپن تخفیف تا 50 درصد در ایمیل خود دریافت کنید.