لیست دستورات ربات ناظم گروه

لیست زیر شامل دستورات قابل استفاده ی ربات در گروه میباشد که روش استفاده و شرح عملکرد هر یک توضیح داده شده است.دقت کنید که تمامی دستورات ربات ، دارای یک علامت ! در ابتدای دستور میباشند.
دستور روش استفاده شرح عملکرد
!خاموش کافیست در گروه خود عبارت !خاموش را ارسال کنید گروه شما خاموش شده و کاربران امکان ارسال هیچ پیامی نخواهند داشت
!خاموش 3 کافیست در گروه خود عبارت !خاموش را همراه با یک عدد ارسال کنید گروه شما به همان میزان ساعت خاموش شده و کاربران امکان ارسال هیچ پیامی نخواهند داشت
!روشن کافیست در گروه خود عبارت !روشن را ارسال کنید گروه شما از وضعیت خاموش خارج شده و کاربران میتوانند در گروه پیام ارسال نمایند
!سکوت کافیست بر روی پیام یک کاربر خاص این دستور را ریپلای کنید کاربر مورد اشاره در به مدت 1 ساعت در وضعیت سکوت قرار میگیرد
!سکوت 4 کافیست بر روی پیام یک کاربر خاص این دستور را ریپلای کنید در صورتی که جلوی دستور سکوت عددی وارد کنید ، به همان میزان ساعت ، کاربر در وضعیت سکوت قرار میگیرد.برای مثال 4 ساعت
!اخراج کافیست بر روی پیام یک کاربر خاص این دستور را ریپلای کنید کاربر به صورت دائمی از گروه شما اخراج میشود و امکان ورود دوباره را نخواهد داشت
!اخطار کافیست بر روی پیام یک کاربر خاص این دستور را ریپلای کنید برای کاربر 1 اخطار ثبت میشود.در تنظیمات گروه خود میتوانید قوانین تنبیهی برای اخطارها تعریف کنید
!اخطار 2 کافیست بر روی پیام یک کاربر خاص این دستور را همراه با یک عدد ریپلای کنید برای کاربر به همان تعداد عددی که درج کرده اید اخطار ثبت میشود.در تنظیمات گروه خود میتوانید قوانین تنبیهی برای اخطارها تعریف کنید
!پاکسازی کافیست در گروه خود عبارت !پاکسازی را ارسال کنید این دستور را فقط یکبار میتوانید در ساعت استفاده کنید.با این دستور 200 پیام آخر در گروه حذف میشوند
!قوانین کافیست در گروه خود عبارت !قوانین را ارسال کنید با این دستور ، لیست قوانین تعریف شده توسط شما در بخش تنظیمات گروه ، در گروه شما ارسال میشود